Op vrijdag 8 december jl. zaten de medewerkers van Grenspaal12 weer in de lesbankjes; de kennissessie Omgevingswet stond op het programma. Er is al veel gezegd en geschreven over de Omgevingswet maar wat houdt deze wet nu eigenlijk in?
De Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt, hervormt het Nederlandse Omgevingsrecht.

Belangrijke punten zijn:

  • De bundeling van 26 bestaande wetten (o.a. de Wet ruimtelijke ordening);
  • Het gebruik van één omgevingsplan per gemeente waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving zijn opgenomen. Dit omgevingsplan vervangt o.a. bestemmingsplannen;
  • Het stimuleren van participatie van burgers en belanghebbenden;
  • De nadruk op duurzaamheid en het realiseren van een goede kwaliteit van de leefomgeving;
  • Digitalisering via systemen zoals het Omgevingsloket. Dit maakt informatie toegankelijker en versnelt besluitvorming.

Het doel van de Omgevingswet is om procedures te vereenvoudigen, transparantie te vergroten en samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers te verbeteren voor een betere afstemming in de fysieke leefomgeving.

Wilt u meer weten over omgevingsaspecten, neem dan gerust contact op met onze omgevingsexperts via info@gp12.nl of +31 (0) 43 208 60 20.

Sandra

Author Sandra

More posts by Sandra