Donderdag 2 november was het Nationaal Verkeerskundecongres in Amsterdam. Het thema van dit jaar was ‘Grensverleggend groeien’ en daar moest Grenspaal12 met haar grensverleggende infraplanners natuurlijk ook bij zijn!

Naar aanleiding van haar afstudeeronderzoek over de Baan(on)bereikbaarheid in de Parkstad Regio, heeft Loraine eerder dit jaar een paper geschreven en ingediend voor dit congres. Met een positieve  beoordeling van de selectiecommissie op haar paper, verwierf Loraine een plek in het programma met haar presentatie.

De presentatie werd goed bezocht; het publiek stelde volop vragen, zowel kritisch als verdiepend, waardoor gezamenlijk de resultaten van Loraine ’s onderzoek goed werden geduid. Interessante discussies waren er ook: met vakcollega’s over hete hangijzers als het nut van gratis openbaar vervoer, prijsplafonds in het ov en de mogelijkheden die (e-) fietsen, al dan niet gedeeld, kunnen bieden.

Meer sessies die dag stonden in het teken van bereikbaarheid en ook het onderwerp vervoersarmoede kreeg in al haar verschijningsvormen (mobiliteitsgeluk, bereikbaarheidstekort en -ongelijkheid) veel aandacht.

Grenspaal12 kijkt reikhalzend uit naar het congres van 2024, en de ideeënbron borrelt al flink van mogelijke onderwerpen voor het paper van het komende jaar. Denk je met ons mee? Stuur je suggesties naar loraine@gp12.nl / info@gp12.nl.

#nvc #nvc2023 #mobiliteitsgeluk #vervoersarmoede #bereikbaarheidstekort #bereikbaarheidsongelijkheid

Lees hier het paper van Loraine
Sandra

Author Sandra

More posts by Sandra