Omgevingsmanagement

Veel projectrisico’s, zoals vertragingen en kostenoverschrijdingen, komen voort uit omgevingsaspecten. Het succes van een project staat of valt met de mate waarin u aandacht heeft voor de effecten van het project op mens en milieu.

Een goede en complete ‘omgevingsscan’ alsook het informeren en betrekken van diverse belanghebbenden is een taak van de omgevingsmanager. Een persoon met speciale competenties, dus – communicatief, (omgevings-)sensitief, met proceskennis, een totaaloverzicht en kritisch waar nodig.

Wij brengen alle aspecten voor u in beeld en zorgen ervoor dat de juiste acties, op het juiste moment, ondernomen worden zodat projectrisico’s tot een minimum beperkt worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Delaet.

Omgevingsmanager

Marc Delaet

Overige diensten

Meer informatie?

Contact opnemen