Over ons

Slimme oplossingen bedenken voor uitdagingen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, dat is wat ons beweegt. Deze uitdagingen vliegen we aan op bijzondere wijze. Alle specialisaties zitten vanaf het eerste moment aan tafel. Met deze integrale benadering ontstaan er grensverleggende, creatieve en pragmatische oplossingen. Van Rijkswegen tot lokale reconstructies en van analyses van verkeerseffecten tot project- en procesmanagement. Het ervaren team van specialisten gaat te werk vanuit een interdisciplinaire invalshoek. Één tafel waar verkeer, techniek, omgeving en proces samenkomen. Daar brengen we de samenleving mee in beweging. Daar staan wij voor.

Grenspaal12

De naam Grenspaal12…

Grenspaal 12 is de meest zuidelijke grenspaal tussen Nederland en België. Het is gelegen aan de weg van Beusdaal naar Sippenaeken. Aan Nederlandse zijde raakt grenspaal 12 de gemeente Gulpen-Wittem.

De grenspaal verwijst naar onze zuidelijke afkomst, vestiging en manier van werken. Buiten het feit dat het bedoeld is als markering van de grensafscheiding tussen het Koninkrijk der Nederlanden en België, verbindt grenspaal 12 ook beide landen. Door zijn fysieke aanwezigheid is het een herkennings- en oriëntatiepunt. Daarmee staat het symbool voor de verbindende schakel die wij vormen in het multidisciplinaire landschap van mobiliteit en infrastructuur, én voor onze richtinggevende inbreng. Sinds 1843 staat grenspaal 12 vastberaden op zijn plek als tastbare uiting van de grensverleggende drang van onze voorvaderen. Synoniem aan onze grensverleggende ambitie om een deskundig steun en toeverlaat te zijn voor u als klant.

Onze visie

Dit is Mees. Mees fietst in een tijd waarin het steeds drukker wordt op de wegen in onze dorpen en steden. Waarin er ook meer aandacht is voor de nadelige effecten van deze drukte op mens en milieu. Deze aandacht vertaalt zich in wetten en regels waardoor het verbeteren van onze infrastructuur complexer, bureaucratischer en trager wordt. Een vicieuze cirkel die een bedreiging vormt voor de ontwikkeling van een gezonde mobiliteit en de toekomstige ontplooiingsmogelijkheden van Mees.

Wij willen Mees een toekomst bieden met een optimale mobiliteit zodat hij zich in zijn volle potentie kan ontplooien doordat hij onbeperkt kan reizen om te wonen, te werken en te recreëren. En dat in een gezond leefmilieu met een bloeiende natuur. Onze drijfveer is dan ook dit mogelijk maken door slimmere, duurzamere, veiligere en flexibelere oplossingen te bedenken.