SPECIAAL AANBOD VOOR DE WINTERMAANDEN

U wilt inzicht krijgen in verkeersintensiteiten op een bepaalde plek, juist nu de winter in volle gang is. Met het koude en druilerige weer stapt iedereen immers sneller in de comfortabele auto. Meer auto’s op de weg brengt mogelijk meer risico met zich mee voor wat betreft gevaarlijke situaties of fileproblemen. Grenspaal12 biedt hierin uitkomst door het uitvoeren van nauwkeurige verkeerstellingen van de diverse voertuigklassen door de nieuwste wegkantradars. Op die manier heeft u de actuele cijfers helder in beeld. Dit kan helpen bij een verbetering van de verkeerssituatie en de doorstroming.

Sluipverkeer komt veel voor in bepaalde dorpskernen. Dit kan als zeer hinderlijk worden ervaren en kan voor onveilige omstandigheden zorgen. Met onze bluetoothtoestellen verricht Grenspaal12 herkomst- en bestemmingsonderzoeken. De verhoudingen tussen voertuigen van de bewoners ter plaatste en de motorvoertuigen die de dorpskern niet noodzakelijk hoeven te doorkruisen kunnen hierdoor inzichtelijk worden gemaakt. Ook bieden deze toestellen inzicht in de reistijden.

Binnen Grenspaal12 beschikken wij over verschillende geroutineerde medewerkers die zeer ervaren zijn in het bepalen van de meest ideale meetlocatie in een opgegeven wegvak.
Wij:

 • leveren heldere, overzichtelijke tabellenrapportages;
 • kunnen overal in Nederland en België onze wegkantradars inzetten;
 • kunnen zowel onze apparatuur alsook uw apparatuur plaatsen. Uiteraard nemen wij daarbij ook de verwerking van de data voor onze rekening;
 • vertrouwen is goed, controleren is beter: bij eventuele storingen wordt snel en adequaat ingegrepen, zodat snelle en accurate levering van gegevens niet in gevaar komt;
 • mocht onverhoopt door een technisch mankement een uitval van gegevens voorkomen , verlengen wij de telling met 1 week kosteloos.

Toepasbaarheden verkeerstellingen

De verkeerstellingen van Grenspaal12:

 • maken onderscheid in rijrichting, snelheden en reistijden;
 • maken onderscheid in voertuigclassificatie (fietsen, motorvoertuigen, licht én zwaar vrachtverkeer);
 • vaak wordt volstaan met de inzet van 1 wegkantradar voor het meten van 2 rijrichtingen (vraag gerust naar de mogelijkheden!).

Rapportage verkeerstellingen

Grenspaal12 zet de volgende meetgegevens helder uiteen:

 • werkdaggemiddelden
 • weekenddaggemiddelden
 • weekdaggemiddelden
 • V85
 • gemiddelde snelheid
 • onderverdeeld in voertuigclassificatie
 • snelheidsovertreding in % (Vex)
 • rapportage wordt standaard in PDF- formaat aangeleverd maar kan daarnaast ook optioneel in Excel-formaat worden aangereikt.

GRENSPAAL12 HEEFT IN DE WINTERMAANDEN JANUARI, FEBRUARI, MAART EN APRIL EEN SPECIAAL AANBOD BIJ INZET VAN TENMINSTE 3 WEGKANTRADARS!!

Vraag naar de voorwaarden via info@gp12.nl of via telefoonnummer +31 (0)6 15 83 20 90.

Sandra

Author Sandra

More posts by Sandra