Het gebruik van deelmobiliteit in Nederland is de afgelopen jaren steeds meer prominent in de samenleving aanwezig. Echter beperkt het gebruik zich tot nu toe vooral tot de grootste Nederlandse stedelijke agglomeraties. Als aanloop is een blik geworpen op het ontstaan en de ontwikkeling van deelmobiliteit voor auto’s.

In de provincie Limburg zijn deelauto’s, oftewel Carsharing, momenteel opkomend. Het is echter nieuw en actoren weten nog niet goed hoe zij kunnen zorgen voor een succesvolle en optimale implementatie.

Om mogelijke antwoorden op dit vraagstuk nader te bekijken, organiseert Grenspaal12 op  vrijdag 10 februari a.s. om 10.00 uur het webinar Carsharing: hype of reëel perspectief?

Tijdens dit webinar wordt gekeken in hoeverre dit idee een reëel perspectief biedt in Limburg, zowel vanuit theoretisch oogpunt alsook vanuit de praktijk. Het webinar biedt op die manier ook een kennismaking met degenen die zich bezighouden met deelmobiliteit.

De sprekers tijdens dit webinar zijn:

  • de heer Daniël Carree, afgestudeerd aan ZUYD Hogeschool, Domein Techniek & ICT Built Environment
  • de heer Rob Beentjes, Regio Parkstad Limburg
  • de heer Mathijs Schoenmakers, Zuid Limburg Bereikbaar
  • de heer Marc Dijk, Maastricht University: Maastricht Sustainability Institute MSI

Volg dit webinar en meld u aan door hier te klikken en u te registreren, of stuur een e-mail naar info@gp12.nl met als onderwerp deelname webinar Grenspaal12 Carsharing.

Tot vrijdag 10 februari!

Sandra

Author Sandra

More posts by Sandra