In een deel van Nederland zijn de scholen al begonnen. Ook komt de zomervakantie in de provincie Limburg bijna tot een einde. Dit betekent dat de scholen in de regio binnenkort weer van start gaan. Kinderen zullen dus ook weer meer gaan deelnemen aan het verkeer en dat tijdens de spitsuren. Voor ons houdt dat in dat we extra moeten opletten achter het stuur, maar het is ook een goed moment om kinderen bewust te maken van de gevaren in het verkeer.

Schrikbarende cijfers

De verkeersveiligheid in Nederland kan op veel punten worden verbeterd. Na een daling van het aantal verkeersongevallen in 2021, is er in de eerste maanden van 2022 weer een stijging te zien. Ook het aantal dodelijke slachtoffers neemt toe. Van 1 januari 2022 tot en met 7 maart 2022 vielen er bij 2.691 ongevallen één of meer ernstige gewonden of doden. Vorig jaar waren dit er 628 minder. Ook liep het aantal incidenten met blikschade flink op. Dit cijfer steeg van 9.299 naar 11.931. Wel lagen de cijfers in 2021 lager, omdat we meer thuis waren door de coronamaatregelen.

Het gevaar op de fiets

Het aantal slachtoffers onder fietsers mag dan wel gedaald zijn in 2021 ten opzichte van 2020, toch staan fietsers op nummer 1 als het aankomt op dodelijke verkeersongevallen. Gevolgd door personenauto’s. Tevens blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL dat niet alleen ouderen, maar ook tieners, steeds vaker een ongeluk krijgen met de elektrische fiets. Tieners tussen de 12 en 17 jaar liepen vorig jaar meer verwondingen op door ongelukken op de elektrische fiets.

Wat kun jij doen?

Uiteindelijk moet iedereen zijn of haar bijdrage leveren aan een veilige verkeerssituatie. Een aantal zaken spreken hierbij voor zich. Denk aan je houden aan de voorgeschreven snelheid, gebruik maken van de spiegels en je richtingaanwijzer gebruiken of vinger uitsteken als je op de fiets zit. Toch zijn er ook nog voorzorgsmaatregelen die jij kunt nemen om er als ouder voor te zorgen dat jouw of andermans kind veilig naar school kan. Zo is het aan te raden om kinderen onder de 16 jaar niet op een elektrische fiets te laten rijden. Het is namelijk nog niet verplicht om een helm te dragen en vaak wordt de snelheid van een elektrische fiets onderschat. Verder is het slim om vroeg te beginnen met veel fietsen. Oefen bijvoorbeeld regelmatig de route naar school. Door samen meerdere malen deze route te fietsen, raakt jouw kind vertrouwt met de weg en het verkeer.

Wat doet Grenspaal12?

Wij van Grenspaal12 geven onafhankelijk en objectief verkeerskundig advies om de wegen op verkeersveiligheid te beoordelen en knelpunten te kunnen oplossen. Op die manier helpen wij mee aan een veilige route van en naar school.

Wees dus alert en maak anderen bewust van wat zij kunnen betekenen voor “een veilig verkeer voor iedereen”. Alleen samen kunnen wij de cijfers weer omlaag krijgen.

Bram

Author Bram

More posts by Bram