Loraine, onze stagiaire Transport, Infrastructure & Logistics onderzoekt voor haar afstudeerscriptie de bereikbaarheid van banen in de regio Parkstad en heeft de reistijden en reiskosten van elke modaliteit (auto, openbaar vervoer (hierna ov), fietsen en lopen) in kaart gebracht. De eerste resultaten laten zien dat er ongelijkheid is in de bereikbaarheid van banen in de regio. 

Als men kijkt naar het aantal banen in de regio dat binnen 30 minuten reistijd is te bereiken, dan is de auto als vervoersmiddel de beste keuze. De afbeeldingen onder dit artikel geven de bereikbaarheid van de banen met de auto (l), het openbaar vervoer (m) en de fiets (r) weer. Met de auto kan men alle banen in de Parkstad regio bereiken, in tegenstelling tot het openbaar vervoer, waarmee de dekking slechts 24% is. Met de fiets is de bereikbaarheid zelfs beter, daarmee kan men bijna 3 keer zoveel banen ten opzichte van het ov bereiken, wat ook iets zegt over de staat van het ov.

Omdat het inkomen in de Parkstad regio gemiddeld erg laag is, zijn in het onderzoek ook de reiskosten meegenomen. Wanneer wordt uitgegaan van het maximale reisbudget dat iemand met een laag inkomen dagelijks te besteden heeft aan vervoer, dan vermindert, met name de gemiddelde bereikbaarheid met de auto, in de regio flink. In dat geval ligt nog maar 28% van alle banen binnen het bereik, voor het ov blijft dit nagenoeg gelijk.

Verschillende geluiden gaan op in de politiek om het openbaar vervoer voor de lage inkomensgroepen gratis te maken maar daarmee wordt het verschil in bereikbaarheid tussen de modaliteiten niet kleiner. Als wij de resultaten van de analyse van zowel de reiskosten als de reistijd bekijken, lijkt het in deze regio zelfs zinvoller om alle inwoners een goede fiets aan te bieden!

Naast het constateren van deze verschillen is het natuurlijk ook heel interessant om de discussie te voeren over wat de minimale bereikbaarheid is waar men recht op heeft en wat misschien ook nodig is vanuit het perspectief van brede welvaart. 

Wij zijn dan ook erg benieuwd of u deze resultaten herkent en wat u denkt dat nodig is om de bereikbaarheid binnen de regio te verbeteren!

Sandra

Author Sandra

More posts by Sandra