VRI Wahlwiller

Op 12 november jl. zijn de verkeerslichten in Wahlwiller op het kruispunt van de provinciale weg N278 en de Capucijnenweg na een laatste test in werking gegaan.

Nordine Bouchiba van Grenspaal12 had namens onze opdrachtgever en wegbeheerder Provincie Limburg de verantwoordelijkheid voor dit “GO-moment”. De aannemer, Nordine en enkele provinciemedewerkers deden samen de laatste controles voorafgaand aan de ingebruikname van de verkeerslichten. Bij deze SAT (Site Application Test) werd gecontroleerd of de installatie verkeersveilig in gebruik kon worden genomen en dat was dus het geval.

Tijdens de voorbereiding van deze nieuwe verkeersregelinstallatie, die er op verzoek van de gemeente Gulpen-Wittem is gekomen, heeft Grenspaal12 in opdracht van de Provincie Limburg de technische tekening gemaakt en meegewerkt aan de functionele specificatie.

Grenspaal12 voert deze werkzaamheden uit in het kader van de lopende opdracht voor de Provincie Limburg. Dit voor het uitvoeren van specialistische verkeersregeltechnische werkzaamheden bij de voorbereiding van nieuwe verkeersregelinstallaties of de vervanging van bestaande. Zo zijn wij op dit moment ook betrokken bij de vervanging van de verkeerslichten op de N280 in Roermond, welke in december 2021 nog in gebruik worden genomen.

Tom-Beheer

Author Tom-Beheer

More posts by Tom-Beheer