Verknoping Rijksweg 73 met Rijksweg 74 Rijkswaterstaat

D&B contract voor de aanleg en verknoping van de RW74 met de reeds bestaande RW73 ter hoogte van Venlo. Kenmerken: aanneemsom ca. 35 miljoen, aanleg van geluidschermen (35.000m2), een 9-tal kunstwerken en de aansluiting met Duitsland binnen een strakke planning. Het project is gegund aan Dura Vermeer terwijl het Tracébesluit nog moest worden genomen. Uiteindelijk is er in de bouwtijd een tijdwinst van 6 maanden gerealiseerd.

Gedurende de uitvoering was Léon Gouverne verantwoordelijk voor het risicomanagement. Hierbij heeft hij gebruik gemaakt van de methode RISMAN. Daarnaast was hij werkzaam als LEAD-auditor en heeft hij mede aan de wieg gestaan bij het ontwikkelen van waarnemingen. Heden ten dage een niet meer te missen onderdeel van SCB.