Verkeersveiligheidsproject Heuvelland diverse Zuid-Limburgse gemeenten

In de Heuvellandgemeenten is sinds vele jaren het Verkeersveiligheidsproject Heuvelland (VVPH) actief. Het doel van het VVPH is het beïnvloeden en verbeteren van het verkeersgedrag en de verkeersmentaliteit. Het VVPH organiseert, faciliteert en financiert verkeersacties om dit doel te bereiken.

De Grenspaal12-adviseurs hebben de organisatorische mogelijkheden tot verdergaande samenwerking tussen Maastricht en de heuvellandgemeentes gescreend, waarbij is gezocht naar vernieuwing c.q. een andere aanpak van de VVPH-acties. Zij hebben een advies opgesteld ten behoeve van het regionaal bestuurlijk overleg met daarin een voorstel voor een toekomstagenda (thematiek) en aanpak (samenwerking) binnen de regio, die door het VVPH gebruikt kan worden voor een campagne. Dit advies is tot stand gekomen op basis van interviews met bij het VVPH betrokken ambtenaren en bestuurlijk verantwoordelijken.