Gebiedsgerichte aanpak openbare ruimte gemeente Stein

Civiel technische knelpunten op een interactieve wijze en in samenhang met wensen van bewoners en ondernemers oplossen. Bijvoorbeeld de aanpak van wateroverlast, het verbeteren van de openbare veiligheid, reconstructie van wegen, aanpak parkeerproblematiek, rioolrenovatie, herinrichting groenstroken, etc. Grenspaal12 is al meer dan 7 jaar bedreven in het omgekeerd aanpakken van projecten.

De Grenspaal12-methode werkt van binnen naar buiten, en van buiten naar binnen. De meerwaarde ontstaat door de budgetgedreven binnenkant van overheden te verbinden met de probleemgerichte belevingswereld van bewoners, ondernemers en gebruikers in de buitenruimte. Cruciaal is het schetsen van reële kaders en verwachtingen wat alleen kan door het (politieke-) besluitvormings-, het inhoudelijke ontwikkel- en het communicatieproces te vervlechten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld revitalisering bedrijventerrein Kerensheide, gebiedsgerichte aanpak Meers en Nieuwdorp.