Drie ontwerpprojecten met bewonersparticipatie gemeente Lanaken

Grenspaal12 heeft voor gemeente Lanaken drie projecten uitgevoerd. Het betrof verkeerskundige inventarisatie- en onderzoekswerkzaamheden en het vervaardigen van schetsontwerpen voor de Lindestraat, Omloopstraat en de Oude Heirbaan. In de afbeelding wordt één van de voorgestelde reconstructies weergegeven. Deze projecten laten een mooi resultaat zien van een ontwerpproces waarbij zowel de gemeente als bewoners nauw betrokken waren. Voorafgaand aan de ontwerpvoorstellen heeft Grenspaal12 overleg gevoerd met een afvaardiging van de bewoners, waarin een aantal suggesties tot verbetering van de verkeerssituatie aan de orde zijn geweest. Deze suggesties zijn door Grenspaal12 waar mogelijk meegenomen en alle aanpassingen worden voorafgaand aan de realisatie gecommuniceerd middels een informatiebijeenkomst.