Naar een toekomstbestendig wegennet in Voerendaal

De gemeente Voerendaal heeft Grenspaal12 gevraagd een nieuw mobiliteitsplan op te stellen, welke zich concentreert op de verschillende verkeersstromen en diens wensen. De gemeente heeft bij de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan (GVVP) gemerkt dat veel klachten te herleiden zijn naar de kwaliteit van het huidige wegennet en de aansluitende wegen met de regio. De vraag vanuit de gemeente is dan ook: Hoe kunnen we het wegennet van de gemeente Voerendaal  veilig, bereikbaar en toekomstbestendig maken? Daarbij rekening houdend met de verkeersstromen per type verkeersdeelnemer.

Verkeerskundige analyse en burgerparticipatie 

Vanuit onze expertise hebben wij een uitgebreide analyse van het wegennet binnen de gemeente Voerendaal verricht. Hierbij hebben wij ons, buiten een inventarisatie en analyse van de verkeersstromen, gericht op inspraak en participatie van burgers, het verrichten van verkeersveiligheidsaudits en hebben wij de rol van het wegennet binnen en buiten de gemeente geanalyseerd.

Het resultaat

Momenteel stellen wij het mobiliteitsplan op.

#Mobiliteit #Verkeersveiligheid #verkeers- en vervoersplannen #Verkeersmanagement #Plan- en visievorming
Mobiliteitsplan Voerendaal