Reconstructie en herinrichting N273 Provincie Limburg

De provinciale N273 in de kern Baarlo van de gemeente Peel en Maas dient gereconstrueerd te worden tussen de komgrenzen. Dit vormt tevens de aanleiding voor een duurzaam veilige herinrichting van de weg waarbij tevens klachten op het gebied van veiligheid en afwatering meegenomen dienen te worden.

Grensplaal12 verricht in opdracht van de Provincie Limburg het integrale projectmanagement vanaf de initiatieffase tot en met de aanbesteding en oplevering, inclusief bewonersparticipatie en -besluitvorming.