Kan de ontsluiting beter?

Na jaren van leegstand stapt Jumbo in het plan van investeerder De Boer Vastgoed om een food en experience center te realiseren op het terrein van de voormalige dakpannenfabriek De Valk te Echt. De Boer Vastgoed was echter niet tevreden over de verkeersontsluiting in het voorliggende stedenbouwkundig plan. Daarom is Grensplaal 12 gevraagd om de nieuwe weginrichting van de aansluitende weg Verlengde Diepstraat te optimaliseren en de ontsluiting en indeling van de nieuw aan te leggen parkeerplaats te verbeteren.

Grenspaal 12 verricht een variantenstudie

Grenspaal 12 heeft een variantenstudie verricht waarbij verschillende verkeerskundige oplossingen ontworpen, uitgewerkt en vergeleken zijn. Door de wensen van onze opdrachtgever goed scherp te stellen konden de voordelen uit de verschillende varianten gecomprimeerd worden tot één verbeterde variant. Vervolgens konden wij ook de gemeente overtuigen van de voordelen van deze variant waarop het stedenbouwkundig plan is aangepast.

Ontwerp met betere verkeersafwikkeling en parkeerplaatsinrichting

In de gekozen oplossing heeft het nieuwe parkeerterrein een rechtstreekse aansluiting gekregen op de nieuw aan te leggen rotonde op de Sint Janskamp. Ook de inrichting van het parkeerterrein is daarop afgestemd. Voordeel van de door Grenspaal 12 voorgestelde oplossing is een vlottere verkeersafwikkeling die bovendien ook nog eens veiliger is.