Onvoldoende capaciteit en kennis voorhanden

De Buitenring Parkstad Limburg (BPL) is een 26 km lange ringweg om de stedelijke regio van Parkstad Limburg heen. Op veel terreinen een zeer complexe klus: het glooiende landschap, de grillige bodemgesteldheid en doorsnijding van zowel stedelijke en natura 2000 gebieden in 7 gemeenten. Het grootste aanleg project van de provincie Limburg ooit. Vanwege dit speciale en eenmalige karakter is een speciale projectorganisatie opgezet. Voor de inrichting van deze projectorganisatie was onvoldoende capaciteit en kennis voorhanden uit de eigen organisatie. Om deze leemten in te vullen is de provincie overgegaan tot inhuur van expertise.

Diverse detacheringen

Grenspaal 12 heeft in een meerjarige samenwerking diverse ervaren adviseurs aan Provincie Limburg ter beschikking gesteld. Onder andere op de gebieden verkeers-, omgevings- en technisch management. Daarnaast heeft Grenspaal 12 ook verkeerstellingen en verkeersmonitoring verricht. Met diverse omgevingspartijen zijn intensieve relaties opgebouwd om binnen strakke taakstellende kaders en vaak tegenstrijdige belangen tot grensverleggende oplossingen met draagvlak te komen. Tijdens de uitvoering zijn slimme faseringen bedacht om de bereikbaarheid te borgen. Verder is leidinggegeven aan het vinden van adequate en creatieve oplossingen op het raakvlak van techniek en omgeving. Dit alles in een veranderende wettelijke context als gevolg van een langlopend project zoals de Buitenring.

Resultaat

De BPL is met succes opengesteld voor het verkeer en is een van de mooiste en best ingepaste autowegen van Nederland. Met trots kunnen wij stellen dat Grenspaal 12 in nauwe samenwerking met vele andere partijen op cruciale posities heeft bijgedragen in de totstandkoming van dit succes.