Ongemerkt ontstaat een ‘bordenoerwoud’

Het bordenbestand wordt bij verbetering en onderhoud van de weginfrastructuur niet altijd geactualiseerd. Hierdoor ontstaat ongemerkt een ‘bordenoerwoud’, waarbij nut en noodzaak niet meer vanzelfsprekend zijn. Dit kan leiden tot een rommelig en onduidelijk straatbeeld, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan waar de gemeente voor aansprakelijk gesteld kan worden. Daarnaast leidt dit ook tot onnodige onderhoudskosten. Om dit te voorkomen is Grenspaal12 door de gemeente Eijsden-Margraten verzocht om nut, noodzaak en compleetheid van het actuele bordenbestand te bepalen en een advies uit te brengen ter verbetering.

Grenspaal 12 voert inventarisatie en verkeerskundige analyse uit

Onze infraplanners hebben met bedrijfsapparatuur de huidige verkeersborden geïnventariseerd en in beeld gebracht. Vervolgens heeft onze verkeerskundig adviseur op grond van het ‘Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990’ een analyse uitgevoerd op nut, noodzaak en compleetheid van de actuele borden. De conclusies van deze analyse zijn verwerkt op een overzichtskaart en in een overzichtelijke tabel.

Advies resulteert in minder borden, betere veiligheid en minder onderhoudskosten

Grenspaal12 heeft de gemeente Eijsden-Margraten geadviseerd welke borden het beste gesaneerd kunnen worden en waar borden aanvullend geplaatst dienen te worden. Dit advies resulteerde in een bordensanering op circa 200 locaties en een aanvulling van bebording op circa 40 ‘incomplete’ locaties, waardoor veel locaties eenduidiger zijn ingericht. Naast het voordeel dat veel verkeerssituaties in de gemeente Eijsden-Margraten stukken veiliger geworden zijn, loopt de gemeente minder risico en wordt er tevens bespaard op de onderhoudskosten.

#Verkeerskunde #Verkeerspsychologie #Reglement verkeersregels en verkeerstekens #Reglement verkeersregels en verkeerstekens