Kan het veiliger?

Als gevolg van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) was op de N300 Hamstraat in Kerkrade een verkeersregelinstallatie (VRI) voorzien ten behoeve van de ontsluiting van Ruitersportcentrum ‘De Groene Vallei’. Via deze VRI zouden de ruiters met paarden en pony’s de N300 kunnen oversteken om bij het uitrij gebied Hambos te komen. Dat vonden wij geen veilige situatie en zagen daarin aanleiding om te onderzoeken of het ook veiliger kon. 

Integrale aanpak door Grenspaal 12

Met als centrale vraagstelling ‘bedenk een veiligere oplossing voor de kruising van de ruiters en fietsers met de N300’ zijn wij op kantoor gaan brainstormen. Door de combinatie van onze verkeerskundige, civiel technische en omgevingsexpertise zagen wij kansen om met dezelfde investering de VRI te vervangen door een tunnel. Door inzicht te verschaffen in de kosten van deze oplossing konden we de betrokken stakeholders overtuigen van de haalbaarheid van deze oplossing. Dat een ongelijkvloerse kruising veiliger was sprak voor zich. Hiermee kregen wij alle stakeholders enthousiast om de plannen van de VRI, ten tijde van de realisatie van de BPL, te wijzigen in een paardentunnel.

Met gesloten beurzen van VRI naar tunnel

De tunnel is gerealiseerd waardoor niet alleen de ruiters van Ruitersportcentrum De groene vallei maar ook het fietsverkeer de N300 ongelijkvloers kan kruisen. Daarmee is maatschappelijk gezien een veel betere oplossing gecreëerd dan een VRI. Belangrijkste voordelen zijn dat langzaam verkeer de N300 conflict vrij kan kruisen en verkeershinder op de N300 voorkomen wordt.

#Brainstorm #Verkeer #Civiele techniek #Omgevingsmanagement #Procesmanagement