Kruispuntcapaciteit voldoet niet meer

Door de aanzuigende werking van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) kan de kruising Hommerter Allee – Hoofdstraat in de kern Amstenrade (gemeente Beekdaelen) de verwachte verkeersintensiteiten niet meer aan. De gemeente Beekdaelen heeft Grenspaal12 gevraagd een verkeerskundige oplossing te ontwerpen én een plan te maken hoe deze kruising vóór de openstelling van de buitenring kan worden heringericht zodat de verwachte verkeersintensiteiten kunnen worden afgewikkeld. 

Variantenstudie en inkoopstrategie

In een verkeerskundige variantenstudie heeft Grenspaal12 meerdere kruispuntvarianten onderzocht. Vanwege o.a. de beperkte ruimte en het beschermde dorpsgezicht kwam als beste oplossing naar voren om het kruispunt beperkt uit te bouwen en een verkeersregelinstallatie te plaatsen. Door de harde deadline van de openstelling van de BPL dienden ontwerp, aanbesteding en realisatie in circa 6 maanden plaats te vinden. Door risico gestuurd te werken is ons dit gelukt. Kern van ons plan was om het civiele werk via een geïntegreerde contractvorm (UAV-gc) te gunnen en de verkeersregelinstallatie voor de gemeente in te kopen en ter beschikking te stellen. De raakvlak coördinatie tijdens de uitvoering, als ook het omgevingsmanagement en contractmanagement is eveneens door Grenspaal12 verzorgd.

Grenspaal12 ontzorgt gemeente van verkeerskundige analyse tot en met realisatie

Het kruispunt Hommerter Allee – Hoofdstraat – Allee in de kern Amstenrade is in korte tijd ontworpen, uitgewerkt en omgebouwd zodat de toegenomen verkeersintensiteiten veilig afgewikkeld worden. Grenspaal12 heeft de gemeente Beekdaelen daarbij volledig ontzorgt.