Uitdaging
De Provincie Limburg België wil het fietssnelwegennet rond Hasselt ontsluiten. De aanleg van de fietssnelweg F702 (Corda route) ontsluit Hasselt-Noord via de Corda campus /station Kiewit met Park H via het Albertkanaal. Het project moet de verplaatsingen per fiets in Hasselt voor woon-werk- en woon-schoolverkeer optimaliseren en de missing link wegwerken.

Aanpak
Via een unieke verantwoordingsnota legt Grenspaal12 de eisen en randvoorwaarden vast van de fietssnelweg. Via stakeholderoverleggen wordt het tracé bepaald waarna de fietssnelweg wordt ingepast in de bestaande verkeersstructuren.