Uitdaging
Port of Roermond, een collectief van 4 bedrijven aan de Willem-Alexander haven te Roermond, heeft de ambitie om de gehele haven te voorzien van een hoogwaterkering welke tevens functioneert als logistieke kade. Door deze kades kan de haven verder werken aan zijn ambities als circulaire haven waarbij de modal shift (transport over water in plaats van over de weg) optimaal wordt gefaciliteerd. Port Of Roermond heeft hiervoor een integraal plan ontwikkeld. Op dit moment wordt onderzocht of dit plan haalbaar is, om vervolgens tot uitvoering over te kunnen gaan.

Aanpak
Grenspaal12 verzorgt binnen dit project een deel omgevingsmanagement en richt zich in deze haalbaarheidsfase vooral op het verzamelen van alle eisen en wensen van de desbetreffende stakeholders. Deze eisen en wensen worden geïnventariseerd om uiteindelijk door middel van de klanteisenspecificatie (KES) te kunnen communiceren met alle stakeholders en op deze manier de klantvraag te kunnen vertalen naar het ontwerp en proces.