Uitdaging
Het analyseren en uitwerken van verschillende mobiliteitsvraagstukken voor de gemeente Lanaken zoals het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen, optimalisatie van bebording, indeling parkeerterreinen en verkeerstellingen.

Aanpak
Het projectmatig oppakken van afgebakende mobiliteitsvraagstukken in nauw overleg met de gemeente en scholen. Via (burger)participatie tot gedragen oplossingen komen.