Stakeholder management en Communicatie

Wie zijn betrokken bij een project of ontwikkeling?

Infrastructurele projecten raken diverse belanghebbenden, ook wel ‘stakeholders’ genoemd; dit zowel direct als indirect. Daarnaast hebben zij in meerdere of mindere mate invloed op een project. Om een project binnen de kaders van tijd, geld en kwaliteit soepel te laten verlopen is het van belang dat de stakeholders bekend en betrokken zijn. Externe stakeholders als grondeigenaren, nutsbedrijven, hulpdiensten, transporteurs, onderwijsinstellingen, bedrijven, maar ook interface stakeholders als milieu- en natuurverenigingen en verzekeringsmaatschappijen. Allemaal hebben ze belangen en sentimenten (wensen, behoeften, verwachtingen) bij het project en oefenen ze op hun manier -en via hun eigen kanalen- invloed uit. Hetzelfde gebeurt door interne stakeholders. Bestuurders, collega-afdelingen, vergunningverleners; allemaal zijn ze van belang bij de uitvoering van het project. Ook vragen met betrekking tot de fysieke omgeving van het project als kansen en risico’s, zullen gesteld en beantwoord moeten worden.

Inventariseren om te kunnen communiceren

Om op de juiste manier om te kunnen gaan met stakeholders en omgevingsfactoren is het van belang dat ze al in een vroeg stadium in beeld gebracht worden. Dus: welke typen stakeholders zijn betrokken? Welk belang en invloed hebben ze? Zijn er coalities? Allemaal zaken die in kaart moeten worden gebracht om te bepalen hoe je met de diverse stakeholders om gaat en hierdoor het grootst mogelijk draagvlak voor een project kunt creëren. Draagvlak dat nodig is om binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit te kunnen blijven. Verder zijn er nog keuzes die per stakeholder gemaakt moeten worden. Denk hier aan: blijf je op de hoogte van je stakeholders, op welke manier informeer je ze, hou je ze tevreden of betrek je ze uitvoerig bij de besluitvorming in het project? Als dan bepaald is welke stakeholders op welke manier betrokken worden, kan daar een communicatiestrategie aan gekoppeld worden. Wat is die strategie en met welke middelen werk je? Wat is de (kern)boodschap; voor welke doelgroepen is die van belang en wanneer moet deze gedeeld worden? Hoe vindt  participatie plaats? De antwoorden op deze vragen levert een duidelijk communicatieplan op dat het proces van planning tot en met uitvoering zal ondersteunen.

Grenspaal12 ontzorgt

Door onze ervaring en betrokkenheid bij diverse grote projecten zijn we ons bewust van het feit dat projectteams hun handen vol hebben aan de inhoudelijke, technische en financiële uitdagingen. Stakeholder- en communicatiemanagement kunnen dan tussen wal en schip terecht komen. Grenspaal12 kan hier vanuit haar afdeling omgevingsmanagement ondersteuning bieden. Wij stellen stakeholder-  en omgevingsanalyses op, maken communicatieplannen en bieden ervaren omgevingsmanagers, communicatie- en omgevingsadviseurs aan om deze plannen uit te voeren en te begeleiden. Met als doel: ontzorgen van de opdrachtgever en zorgen voor draagvlak voor het project in elke specifieke omgeving.

Meer informatie?

Contact opnemen