Grenspaal12 heeft in haar ruim 5 jarige bestaan nu ook de primeur om over landgrenzen heen te gaan! De gemeente Lanaken heeft Grenspaal12 opdracht gegeven om de uitvoering van de nieuwe raamovereenkomst verkeersstudies voor de gemeente Lanaken op zich te nemen. Deze raamovereenkomst heeft een looptijd van 2 jaar en kent een mogelijke verlenging van nog eens 2 jaar.

 

Deelprojecten

De raamovereenkomst omvat een uiteenlopend aantal deelprojecten zoals verkeerskundige probleeminventarisaties en –analyses, de formulering van oplossingsrichtingen en de uitwerking hiervan. Een  projectteam, samengesteld uit  verschillende verkeerskundige en civieltechnische vakspecialisten voert deze opdrachten uit. Ook het uitvoeren van verkeerstellingen en snelheidsmetingen met wegkantradars behoort tot de taken. Deze gegevens worden vervolgens snel uitgelezen en verwerkt in overzichtelijke tabellen en grafieken. Ook kan middels bluetooth- meetapparatuur inzicht worden verschaft in herkomst en bestemmingen van verkeer. Hierdoor krijgt de gemeente nader zicht op de aanwezigheid van sluipverkeer in woonstraten. Daarnaast behoort de uitwerking van oplossingsrichtingen in ontwerptekeningen ook tot de werkzaamheden. Het ontwerpwerk  hiervoor wordt gedetailleerd in AutoCad uitgewerkt.

 

Zorgvuldig samengesteld basisteam

Grenspaal12 werkt voor iedere deelopdracht vanuit een basisteam bestaande uit een senior-adviseur/projectleider, (junior) adviseur en uitvoerende medewerkers. Afhankelijk van de aard van de deelopdracht wordt het meest passende team samengesteld. Door de ligging van ons bureau in Zuid-Limburg kennen we zowel Nederlands áls Belgisch Limburg goed. Daarom zijn wij als bureau specifiek geïnteresseerd én gespecialiseerd in de mobiliteitsvraagstukken in onze grensregio.

We zijn trots op deze langdurige opdracht en kijken uit naar een fijne samenwerking met de Gemeente Lanaken!

 

Tom-Beheer

Author Tom-Beheer

More posts by Tom-Beheer