Als Grenspaal12 zijn we trots een bijdrage te mogen leveren aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen. VDL Nedcar is een belangrijke economische motor voor Limburg. Met deze reden heeft de Provincie Limburg hulp aangeboden de uitbreiding van het fabrieksterrein mogelijk te maken zodat VDL Nedcar ook in de toekomst deze rol kan blijven vervullen.

Een van de onderdelen van de hulp betreft een grootschalige optimalisatie van de infrastructuur rondom het bedrijventerrein, zodat een goede toekomstige ontsluiting verzekerd is.

Bart

Author Bart

More posts by Bart