Verkeersmonitoring openstelling Buitenring Provincie Limburg

Op grond van verkeersmodellen zouden bij een gedeeltelijke openstelling van de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) problemen op het onderliggende wegennet kunnen ontstaan. In opdracht van de Provincie Limburg heeft Grenspaal12 een beheerstrategie opgesteld om op een gecontroleerde wijze de weg open te stellen zonder dat dit zou leiden tot een verkeersinfarct op het onderliggend gemeentelijk wegennet of op de A76.

Vervolgens heeft Grenspaal12 de verkeersmonitoring uitgevoerd. Middels een aantal wegkantradars is het aantal voertuigpassages gemonitord om zodoende eventueel sluipverkeer in kaart te brengen. Door middel van dagelijks schouwen in de ochtend- en avondspits zijn op diverse locaties de verkeerstromen en wachtrijen in kaart gebracht. In overleg met de betrokken wegbeheerders zijn de resultaten besproken en conclusies getrokken. Met als resultaat een gecontroleerde en gefaseerde openstelling van gereed zijnde weggedeeltes van de BPL voor het verkeer.