Second opinion leidt tot succesvolle aanbesteding IJsselmondse knoop 

Grenspaal12 is door het samenwerkingsverband ‘Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard’ gevraagd om een second opinion uit te voeren op de investeringsraming van de reconstructie van de IJselmondse Knoop. Het hogere doel is het ontwerp weer binnen de taakstelling te krijgen en zo het project vlot te trekken.

Uit een analyse van het ontwerp, de besteksraming en de planning heeft Grenspaal12 ideeën voor optimalisaties in gezamenlijke sessies met de bouwteampartners besproken. Bijvoorbeeld: optimalisaties aan de verkeersregelinstallaties, de kruispuntontwerpen, de fietstunnels en de verkeersmaatregelen. Maar ook het inkorten van de doorlooptijd en daarmee het terugdringen van de algemene kosten. Hierdoor past de realisatieaanbieding weer binnen het budget en is de realisatie van het werk met succes gegund.

Bron: https://www.nieuwreijerwaard.eu/www/Reconstructie+IJsselmondse+Knoop/