Introductie van slimme verkeerslichten in Limburg

Uitdaging
Grenspaal12 ondersteunt de Provincie Limburg bij haar doelstelling tot het waarborgen van de verkeersveiligheid en doorstroming op het regionale wegennet. Concreet gaat het om het functioneel beheer van verkeersregelinstallaties (VRI’s) en de voorbereiding en begeleiding van nieuwe VRI’s of de vervanging ervan.

Aanpak
Op beleidsmatig niveau heeft Grenspaal12 de actualisatie van het Limburgse Werkdocument Verkeersregelinstallaties verzorgd, dat de basis vormt voor het ontwerpen en implementeren van nieuwe of te vervangen verkeerslicht-geregelde kruispunten.

Ook hebben wij regeltechnische scenario’s opgesteld en geïmplementeerd in de Limburgse verkeerscentrale, waardoor de provincie “met een druk op de knop” het verkeer beter kan regelen in geval van extreme verkeerssituaties, bijvoorbeeld als gevolg van drukker verkeer op provinciale wegen door een plotselinge stremming op een nabijgelegen autosnelweg.

De implementatie van “Smart Mobility” en intelligente verkeersregelinstallatie’s (iVRI’s) in het Limburgse verkeersmanagement speelt bij deze werkzaamheden een belangrijke rol. Een iVRI is een slimme en interactieve regelinstallatie die op diverse wijzen kan communiceren met voertuigen en fietsers. Op basis van de ontvangen voertuigdata worden kruispunten door iVRI’s efficiënter geregeld.

Foto: Mat Snijders

Functioneel beheer verkeerslichten project