Uitdaging
Een belangrijke bijdrage leveren bij het vinden van een oplossing voor het parkeerprobleem in het centrum van Munsterbilzen (België).

Aanpak
Het proces begon met een parkeerdruk- en parkeerduurtelling, waarbij de huidige parkeersituatie in kaart is gebracht. Vervolgens zijn de belangrijkste ondernemers in het gebied bevraagd over hun ervaringen en oplossingsvoorstellen.

Oplossing
Op basis van de verzamelde gegevens heeft Grenspaal12 een visie ontwikkeld voor de korte, middellange en lange termijn:

Voor de korte termijn worden maatregelen genomen om de parkeerdruk te verminderen, waaronder:

  • het creëren van extra parkeerplaatsen op de zeer drukke locaties;
  • het optimaliseren van de bestaande parkeerplaatsen met een focus op de zone rond de Waterstraat en Abdijstraat.

Voor de middellange termijn worden oplossingen voorgesteld die een bijdrage leveren aan de optimalisatie van de verkeersveiligheid in de (school)omgeving aan de Appelboomgaardstraat.

Voor de lange termijn worden plannen gemaakt voor een duurzamere en groenere kern waarbij het gebruik van de auto in bepaalde straten wordt afgebouwd en meer ruimte wordt gemaakt voor fiets- en voetgangersverkeer.

Dankzij de inspanningen van Grenspaal12, in samenwerking met de belanghebbenden, is een duidelijk plan ontwikkeld voor het verbeteren van de parkeersituatie in het centrum van Munsterbilzen.