Water in Balans’: aan de slag met wateroverlast!

Waterschap Limburg geeft met het programma Water in Balans voorrang aan het aanpakken van wateroverlast door het veranderend klimaat. Het veranderend klimaat komt sneller dan we dachten. Extreme hoeveelheden neerslag, ernstige droogte en hitte bedreigen onze steden, landbouwgronden en natuurgebieden. Het is tijd voor actie!

Binnen het programma Water in Balans zijn 6 regio gebonden projectteams opgericht om de knelpunten op het gebied van wateroverlast aan te pakken. En dat alles met en voor de burger. De teams werken volgens het IPM gedachtengoed en rollenmodel. Grenspaal12 levert diverse ondersteuning aan de IPM teams, waaronder de rollen van Projectmanager en Contractmanager.