Onderhoud Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland verzorgt onderhoud, beheer en aanleg van (snel)wegen en hoofdvaarwegen in Noord-Brabant en Limburg. In een meerjarige samenwerking heeft één van de Grenspaal12-adviseurs Rijkswaterstaat Zuid-Nederland ondersteund bij de organisatieontwikkeling en de instandhouding van het droge en natte areaal. Voorbeelden van de organisatorische ondersteuning zijn het schrijven en implementeren van clusterplannen, het coachen van projectleiders en het houden van projectevaluaties.

Op inhoud heeft Grenspaal12 zorg gedragen voor het contractmanagement van de technische verkeer en tunnel-installaties van de A73 en het projectmanagement van de voorbereiding en aanbesteding van UAV-gc contracten voor onderhoud aan de A76, de A79 en de stalen brug in de A2 bij Stein.