Analyse verkeerseffecten milieuzone gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht heeft de ambitie om de luchtkwaliteit in de stad verder te verbeteren en waar mogelijk aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te voldoen. Maastricht overweegt in dit kader het invoeren van een milieuzonering en heeft Grenspaal12 gevraagd hiervan de verkeerskundige aspecten inzichtelijk te maken. De opdracht behelst de volgende aspecten: uitwerken en inzichtelijk maken van drie geografische varianten van de milieuzone, inzicht geven in de actuele verkeersstromen op de relevante wegen, inschatting maken van de te verwachte verkeerseffecten van de drie milieuzone-varianten en advies geven over de uiteindelijke praktische vormgeving van de milieuzone.