Uitdaging
Maastricht Aachen Airport (MAA), de gemeente Beek en Provincie Limburg hebben het gezamenlijke voornemen de mogelijke hinder en schade rondom het fenomeen vortex te beperken. Vortex is een draaiende beweging van lucht (turbulentie) die ontstaat aan het uiteinde van de vleugels van een vliegtuig. Deze turbulentie kan bij laagvliegend verkeer, in geval van landen en opstijgen, het losraken van dakpannen van woningen veroorzaken met alle gevolgen van dien.

MAA, de gemeente Beek en Provincie Limburg willen de eventuele schade die vortex teweeg kan brengen zoveel mogelijk bedwingen door het preventief laten verankeren van de dakpannen bij de woningen in Beek die hiervoor in aanmerking komen.

Aanpak
Grenspaal12 verzorgt binnen dit project het omgevingsmanagement waarbij de communicatie met alle stakeholders (denk hierbij aan bewoners, MAA en bouwadviseurs) centraal staat. Grenspaal12 is ook verantwoordelijk voor de marktbenadering van de uitvoerende marktpartijen (o.a. aannemers). Verder begeleidt Grenspaal12 het gehele project van A tot Z, inclusief het toezien op en het monitoren van de nazorg.

Het is een veelzijdig en uitdagend project  waarbij de omgevingsmanagers van Grenspaal12 de communicerende en verbindende spil zijn tussen de bewoners van Beek, de opdrachtgever en alle overige stakeholders die belang hebben bij het verzorgen van deze preventieve maatregelen.