Het gebruik van deelmobiliteit in Nederland is de afgelopen jaren steeds meer prominent in de samenleving aanwezig. Echter beperkt het gebruik zich tot nu toe vooral tot de grootste Nederlandse stedelijke agglomeraties.

In de provincie Limburg zijn deelauto’s, oftewel Carsharing, momenteel opkomend. Het is erg nieuw en actoren weten nog niet precies hoe zij kunnen zorgen voor een succesvolle en optimale implementatie.

Om mogelijke antwoorden op dit vraagstuk nader te bekijken organiseerde Grenspaal12 op vrijdag 10 februari 2023 het webinar Carsharing: hype of reëel perspectief? en in hoeverre dit idee een reëel perspectief biedt in Limburg, zowel vanuit theoretisch oogpunt alsook vanuit de praktijk.

De sprekers tijdens dit webinar waren:

  • de heer Daniël Carree, afgestudeerd aan ZUYD Hogeschool, Domein Techniek & ICT Built Environment
  • de heer Rob Beentjes, Regio Parkstad Limburg
  • de heer Mathijs Schoenmakers, Zuid Limburg Bereikbaar
  • de heer Marc Dijk, Maastricht University: Maastricht Sustainability Institute MSI

De opname van het webinar vindt u hieronder.