Project Bouwwerk Informatie Management (BIM) Rijkswaterstaat

Bouwwerk Informatie Management is een belangrijk middel om informatie over bouwwerken uit te wisselen, zowel tussen opdrachtgever richting opdrachtnemers maar ook richting leveranciers zodat de gehele keten gebruik maakt van dezelfde informatie in een driedimensionaal model. Eenmalig inwinnen van data en meervoudig gebruiken en delen van informatie staat centraal.

Het programma BIM van Rijkswaterstaat ontwikkelt softwarehulpmiddelen, standaarden en modellen, verzorgt opleidingen en toetsingen, begeleiding van projecten en stelt handleidingen en tools ter beschikking. Inmiddels werken alle DBFM-contracten van Rijkswaterstaat met BIM en wordt er een eerste aanzet gemaakt voor BIM binnen prestatiecontracten. Een van de Grenspaal12-adviseurs is hierbij verantwoordelijk voor het risicomanagement en het opstellen van de resourceplanning.