Verkeersonderzoeken

De verkeersafwikkeling binnen steden levert vaak knelpunten op. Op kruispunten waar de verkeersmodaliteiten (van gemotoriseerd verkeer tot fietsverkeer) samen komen of op drukke wegvakken, kunnen verstoringen in de doorstroming van het verkeer ontstaan. Wij hebben ruime ervaring met het opzetten en verrichten van verkeersonderzoeken. Met behulp van wegkantradars meten wij de hoeveelheden, snelheden en samenstelling van het verkeer. Door middel van onze intelligente Argos kunnen wij gecompliceerde kruispunten en meerstrook wegvakken verhelderen tot wel 11 modaliteiten. Ook kan met behulp van onze e-scans de hoeveelheid doorgaand (sluip)verkeer worden bepaald of reistijden tussen A en B inzichtelijk worden gemaakt. 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Wij voeren de volgende verkeersonderzoeken voor u uit: 

Doorsnedemetingen (ook op meerstrookswegen): 

 • middels “slimme camera’s” voorzien van AI-technologie (ARGOS®) 
 • middels wegkantradars 
 • output: intensiteiten, snelheden (incl. V85 waardes), uitsplitsing naar voertuigmodaliteiten 

Kruispunttellingen: 

 • visuele tellingen  
 • middels “slimme camera’s” voorzien van AI-technologie (ARGOS®) 
 • output: intensiteiten, uitsplitsing naar voertuigmodaliteiten, uitsplitsing naar afslagbewegingen 

Parkeeronderzoeken: 

 • visuele opname van de parkeercapaciteit 
 • visuele parkeerdrukmetingen 
 • visuele parkeerduurmetingen (op basis van kentekenonderzoek) 
 • output: gebieds-/terreinafhankelijke parkeerbezettingsgraden, inzicht in parkeerduur (turn-over) 

Verkeersgedrag-/afwikkeling: 

 • cameraonderzoek waarmee u in beeld krijgt welk verkeersgedrag de weggebruiker op een specifieke verkeerssituatie of parkeerlocatie vertoont 
 • visuele verkeersschouwen om in kaart te brengen hoe het verkeer zich op een bepaalde locatie afwikkelt alsmede de navolging/herkenbaarheid van bebording/markeringen ter plaatse 
 • verkeersveiligheidsaudit (VVA)  

Resultaten

Door de resultaten van een verkeersonderzoek helder samen te vatten in een adviesnotitie met bruikbare overzichtstabellen en helder kaartmateriaal, leveren wij de juiste inzichten over de huidige situatie. Op basis hiervan kunnen vervolgens goed onderbouwde beleidskeuzes gemaakt worden.

Indien u een verkeersonderzoek wenst uit te voeren neemt u contact met ons op via het contactformulier.

Meer informatie?

Contact opnemen