Variantenstudies

In een variantenstudie, ook wel haalbaarheidsstudie genoemd, worden meerdere scenario’s en varianten voor diverse infrastructurele werken onderzocht en afgewogen om tot een optimaal resultaat te komen. Hier gaat vaak een lange reeks aan afwegingen en keuzes aan vooraf.

Onze aanpak

Grenspaal12 ondersteunt en begeleidt de totstandbrenging van een variantenstudie door scenario’s en varianten realistisch in beeld te brengen. Daarbij worden ook de financiële consequenties direct duidelijk.

Na analyse stellen wij een programma van eisen samen, waarin diverse varianten worden uitgewerkt, die helder en duidelijk worden gepresenteerd. Vaak maakt een keuzematrix met voor- en nadelen per variant onderdeel uit van de opgave om tot de beste oplossing te komen. Ook bieden wij zicht op de technische haalbaarheid zodat uw ideeën ook werkelijk realiseerbaar zijn.

Financiële aspecten

Naast de ruimtelijke consequenties van verschillende varianten brengen we ook de financiële aspecten per variant in kaart. Op deze manier zorgen variantenstudies ervoor dat er een gedragen maar ook een haalbare variant gekozen kan worden. Meer informatie over kostenmanagement vindt u bij het onderdeel techniek.

Wilt u een variantstudie laten uitvoeren? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons op +31 (0)43 – 208 60 20.

Meer informatie?

Contact opnemen