Parametrisch ramen

Onze aanpak en activiteiten

Uw ontwerp wordt vanaf de start opgebouwd uit logische objecten. Elk object is wederom opgebouwd uit elementen die bestaan uit defaultwaarden, ofwel variabelen. Door te spelen met die variabelen heeft men direct inzicht in de wijzigingen in de hoeveelheden. Bij iedere ontwerpwijziging worden de hoeveelheden automatisch aangepast. Dit maakt het mogelijk om realtime de consequenties van ontwerpaanpassingen in beeld te hebben.

Een voorbeeld:
Stel, de breedte van een weg wordt uitgebreid van 5,5 naar 6,5 meter. Dat heeft direct gevolgen voor de hoeveelheden in het weglichaam (een weglichaam zorgt ervoor dat de krachten die het wegverkeer op de weg uitoefent worden opgevangen en de weg zo min mogelijk vervormt, zowel qua alignement als qua wegdek).
Met 1 druk op de knop bent u op de hoogte van de consequenties.

Eindresultaat

In elke fase van het ontwerpproces is de opdrachtgever op de hoogte van de kosten, de MKI-waarde (milieukostenindicator), de stikstofemissie in de bouwfase en de impact van de planning. De opdrachtgever is vanaf de start van het project in controle en kan, daar waar nodig, tijdig bijsturen.

Wilt u meer weten over parametrisch ramen bij Grenspaal12? Neem dan contact met ons op via info@gp12.nl of +31 (0) 43 – 208 60 20.

#Technisch management   #SSK   #Decompositie

Meer informatie?

Contact opnemen