IPM-Support

Een belangrijke kracht van het door Rijkswaterstaat geïntroduceerde IPM-model is zijn eenvoud in de vorm van de vijf invalshoeken en de vijf IPM-rollen. Deze eenvoud is echter ook een valkuil en biedt geen garantie dat IPM ook succesvol wordt toegepast in projecten. Daar komt meer bij kijken. Zo zijn bijvoorbeeld projectmatig werken en Risicomanagement ook belangrijke voorwaarden om succesvol met IPM aan de slag te gaan, net zoals de competenties en rolopvatting van de rolhouders. Door zijn eenvoud en het succes van IPM besluiten veel organisaties om te gaan werken in IPM-teams. In de veronderstelling dat als de vijf IPM-rollen zijn aangewezen en ingevuld het wel vanzelf gaat lopen. Dit blijkt vaak een misvatting en vormt een bron van verkokering en bureaucratisering in projecten. IPM leidt dan niet tot betere keuzes, betere besluiten en de opdrachtgever is niet in control.

Als IPM niet vanzelf gaat dan biedt IPM-Support voor u uitkomst. Met onze ruime kennis en ervaring met het werken in IPM-teams en het voorbereiden en realiseren van infrastructurele projecten ondersteunen wij uw IPM-team. Dit gebeurt zowel aan de harde kant van de systemen en structuur, van het compleet opzetten van projecten in de IPM gedachte tot en met het aanbrengen van focus op de producten en resultaten, alsook aan de zachte van kant van de mensen en de cultuur.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw vraagstuk kunt u contact opnemen met Ir. Bart Raaijmakers, bart@gp12.nl.

Meer informatie?

Contact opnemen