Verkeerstellingen gebied Leegveld

Uitdaging
De gemeente Deurne wenste naar aanleiding van een toekomstige reconstructie van het gebied Leegveld verkeerstellingen te laten uitvoeren door Grenspaal12. De gemeente wilde actuele informatie over het huidige verkeersaanbod in en rondom het gebied Leegveld. De (zes) tellocaties zijn in overleg met de gemeente Deurne bepaald én daarbij belangrijke aangrenzende wegvakken.

Dit gebied kenmerkt zich door een zogenaamde 60 km zone (veelal erftoegangswegen I en II, conform categorisering Duurzaam Veilig). Uit ervaringscijfers is aan te nemen dat soortgelijke wegen een gemiddelde afwikkelingscapaciteit hebben van ongeveer 5.000 à 6.000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm).

Op basis van ervaringscijfers is gemiddeld genomen een deel middel/zwaar verkeer van 5 à 10% op een weg redelijk normaal. Dit is afhankelijk van een aantal factoren waaronder:

  • Het type weg
  • De omgeving van de weg
  • De hoeveelheid aan- en afvoer van goederen bij mogelijk aanwezige bedrijven

Aanpak
Grenspaal12 is blij een bijdrage te hebben geleverd door het bieden van een representatieve kijk in de mate én de diverse typen van verkeersdruk binnen de gemeente.