Vergunningen

Wat, wanneer en hoe?

Infrastructurele projecten zijn er in alle maten en soorten en dat geldt zeker ook voor de wet- en regelgeving die hierbij komt kijken. Een belangrijk aspect hiervan is het vergunningentraject dat doorlopen moet worden om een project te kunnen uitvoeren. Dit kan variëren van omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen, bouw- en aanlegactiviteiten, sloopmeldingen, afwijking van het bestemmingsplan, tot milieu- en natuurvergunningen. Deze moeten allemaal duidelijk in kaart worden gebracht. Vanuit de vergunningenanalyse kunnen de verschillende procedures worden gestart en de effecten op de projectplanning (en kosten) in beeld worden gebracht.

Cruciale planningsonderdelen

Overleg-, aanvraag- en beslistermijnen, inspraaktermijnen en de onderlinge afhankelijkheid van de noodzakelijke vergunningen zijn een integraal onderdeel van de projectplanning. Wordt een benodigde vergunning over het hoofd gezien of te laat verkregen, dan kan dit grote gevolgen hebben. Denk hierbij aan het contracteren van materiaal, materieel en menskracht voor de uit te voeren werkzaamheden, de uitvoering van seizoensgebonden werkzaamheden, afspraken met omwonenden, beschikbaar budget en opleveringstermijnen.

Wat kunnen wij hierin betekenen?

Vanuit het omgevingsmanagement kan Grenspaal12, in samenwerking met de opdrachtgever, op basis van de geplande uitvoerings- en gebruiksactiviteiten een gedegen analyse uitvoeren van de benodigde  privaat- en publiekrechtelijke toestemmingen. Ook kunnen we behulpzaam zijn bij de verkrijging ervan, afstemming op de uitvoeringswijze (vice versa) als ook de inpassing in de projectplanning. Dit volledig gericht op een soepele uitvoering van het project met een minimale kans op ongeplande meerkosten en doorlooptijden.

Meer informatie?

Contact opnemen