Integraal Projectmanagement (IPM)

Integraal Projectmanagement is meer dan een model met een structuur en rolverdeling. Er zit een gedachtengoed achter dat uitgaat van het erkennen en herkennen van diverse belangen. Deze belangen worden in gezamenlijkheid en integraal afgewogen met oog voor risico’s en overige beheersaspecten.

Mits goed toegepast is het voordeel van IPM dat er betere keuzes worden gemaakt, betere besluiten worden genomen en de opdrachtgever in control is. Met als uiteindelijk resultaat meer draagvlak onder de stakeholders en een duidelijke verantwoording naar de shareholders.

Onze projectmanagers

Dat IPM goed wordt toegepast is geen vanzelfsprekendheid en vormt een belangrijke taak en verantwoordelijkheid van de projectmanager. Onze projectmanagers handelen steeds vanuit het gedachtengoed van IPM en voorkomen zo een verkokering binnen het project. Zij beschikken over een ruime ervaring in IPM-teams van infrastructurele projecten en het realiseren binnen de taakstellingen van scope, tijd en geld.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw vraagstuk kunt u contact opnemen met Ir. Bart Raaijmakers, bart@gp12.nl.

Meer informatie?

Contact opnemen