Uitdaging
Maashorst is een gemeente in Noordoost Brabant dat bestaat uit 6 dorpskernen, waarvan Uden veruit de grootste plaats is, met een aantrekkelijk centrum en vele voorzieningen die voor de hele regio van belang zijn. Door de groeiende populariteit van fietsen, mede door het toegenomen bereik van de e-bikes, is dit vervoermiddel een belangrijke manier geworden om het centrum van Uden met de omliggende dorpen te verbinden.

Door aanpassingen te verrichten aan de infrastructuur en de fietsvoorzieningen te verbeteren, wil de gemeente mensen stimuleren (meer) gebruik te maken van de fiets. De gemeente heeft Grenspaal12 gevraagd om een fietsparkeeronderzoek uit te voeren en aanbevelingen te geven voor huidige en toekomstige fiets(parkeer)voorzieningen.

Aanpak
Gedurende vier weken hebben we vijf keer per week geteld hoeveel fietsen er in het centrum geparkeerd stonden, zowel in stallingen als erbuiten. Hierdoor kregen we een goed beeld van de behoefte aan fietsparkeerplekken. De afgebeelde kaart hiernaast laat de gemiddelde bezettingsgraad op de vrijdagmiddag zien. Met behulp van deze kaarten konden we de gemeente wijzen op plekken waar extra fietsparkeervoorzieningen nodig zijn.

Ook bleek de fietsinfrastructuur niet goed aan te sluiten op een bewaakte fietsenstalling, waardoor deze niet goed wordt gevonden en weinig wordt gebruikt. Aanpassingen aan de infrastructuur en bebording kunnen hierbij helpen.

Als onderdeel van het onderzoek hebben we een enquête uitgevoerd onder de inwoners van de gemeente Maashorst en onder andere gevraagd of ze bereid zijn met de fiets naar Uden te komen. Meer dan 90% heeft dit met “ja” beantwoord, wat mooi aansluit bij de gemeentelijke ambitie!