Insecten nemen ook de snelweg

Jeroen Smolenaers

Na het winterse weer van de afgelopen weken zijn bloeiende bloemen misschien niet het eerste waar je aan denkt. Maar de lente komt sneller dan je denkt. Wil jij je tuin of openbare ruimte vol bloeiende bloemen hebben? Dan wordt het ook langzaam tijd om zaadjes te planten.

Je hoort het de afgelopen jaren steeds vaker; het gaat slecht met de insecten in Nederland. Dit heeft meerdere redenen. Zo is er steeds minder groen in Nederland. Daarnaast hebben de insecten veel last van pesticiden die in de landbouw worden gebruikt. Waar we in het verleden in de zomer de voorruit van de auto vol hadden met allerlei insecten is dat tegenwoordig meer uitzondering dan regel. Uiteraard zijn pesticiden in de landbouw (tot op zekere hoogte) noodzakelijk. Wij moeten dus ook naar andere mogelijkheden kijken om de insecten een handje te helpen.

Belang van insecten

Waarom is het zo belangrijk dat we veel en diverse insecten hebben, want vaak worden deze toch vooral als “lastig” ervaren? Dat is vrij eenvoudig; insecten staan aan de basis van tal van voedselketens. Ze zorgen voor bestuiving van gewassen waardoor groente en fruit verbouwd kunnen worden, ze zijn de belangrijkste bron van voeding voor vogels en doordat insecten zelf organisch materiaal consumeren zorgen ze voor een gezonde bodem.

Verkeersveiligheid insectenstand stimuleren

De Nederlandse overheden zijn zich steeds meer bewust van het feit dat we in de openbare ruimte veel kunnen doen om de insectenstand te stimuleren. Tegenwoordig worden bermen steeds vaker ingezaaid met een kruidenrijk mengsel. Hier moet uiteraard de verkeersveiligheid bij in acht worden genomen; de bloemen mogen niet het zicht op andere weggebruikers ontnemen. Door het koppelen van deze ingezaaide bermen en gazons ontstaat er als het ware een insectensnelweg die ervoor zorgt dat de insecten ook tussen verschillende gebieden kunnen migreren. Met deze insecten snelweg zal de biodiversiteit overal toenemen. Zoals reeds benoemd is het van belang dat deze insectensnelwegen goed worden ingepast en verkeerskundig veilig zijn. Op dit gebied kan Grenspaal12 de overheden adviseren. Zodat we in de toekomst een veel mooier en kleurrijker wegbeeld krijgen met veel meer insecten. Waarbij ons wegennet voor alle weggebruikers veilig blijft.

Zelf de insectenstand stimuleren?

Als u als particulier ook wilt weten wat u kunt doen om de insectenstand te stimuleren, kunt u ook kijken op de website van Natuurmonumenten via de link: https://www.natuurmonumenten.nl/.

Bart

Author Bart

More posts by Bart